Ana Tešija

Portugalski primjeri dobre prakse u volontiranju za okoliš – II. dio

Nakon što smo predstavili primjere dobre prakse iz škole Cólegio Valsassina u Lisabonu, u nastavku vas želimo provesti kroz školu Escola Cidade de Castelo Branco.

Escola Cidade de Castelo Branco nalazi se u istoimenom gradu te je polazi 800 učenika. Škola postoji 22 godine te od samih početaka veliku važnost pridaje očuvanju okoliša. Kako navodi ravnatelj, cilj kojem škola teži je osvijestiti učenike o važnosti brige za okoliš, a preko učenika i cijelu lokalnu zajednicu.

Ova Eko-škola veliku pažnju pridaje suradnji s drugim školama i s lokalnom zajednicom jer smatraju da zajedničkim djelovanjem mogu postići mnogo više te jedni drugima pomagati pri detektiranju problema, ali i njihovu rješavanju. Tako, na primjer, ostvaruju odličnu suradnju s lokalnom samoupravom te udrugom Caritas: lokalna samouprava dala je školi na korištenje kontejner za sakupljanje plastičnih čepova, a novac dobiven za prikupljene plastične čepova škola donira Caritasu koji zatim kupuje invalidska kolica te ih donira potrebitima. Suradnja ostvarena na taj način doprinosi razvijanju ekološke, ali i socijalne osviještenosti učenika. Škola također ostvaruje odličnu suradnju sa Srednjom poljoprivrednom školom koja svojim većim vrtom i većim brojem životinja pruža učenicima dodatne mogućnosti za učenje.

U školi je organizirano svakodnevno prikupljanje i razvrstavanje otpada, obrađivanje vlastita vrta u kojem učenici prate rast biljaka; škola ima vlastitu meteorološku stanicu, solarne ploče, ali i solarnu pećnicu koja pomaže učenicima da iz prve ruke uče o sunčevoj energiji.

Učenički klubovi sastaju se jednom tjedno te pritom dogovaraju nove volonterske akcije te evaluiraju postojeće. Pri tom su vođeni željom da pomognu zajednici imajući na umu vlastitu odgovornost, ali i moć koju svatko od nas ima u zajednici kojoj pripada. Neke od akcija koje su izdvojili: čišćenje okoliša oko jezera, doniranje povrća iz vrta potrebitima, prikupljanje hrane za životinje, dolazak u školu biciklima – poticanje održive mobilnosti, sadnja drveća svakog ožujka... Posebno su ponosni na svoj „Dućan solidarnosti” u kojem se nalazi odjeća koju učenici mogu donirati, ali isto tako uzeti ako im je potrebna. Kad prikupe dovoljno odjeće, dio doniraju drugim udrugama ili potrebitim obiteljima. Dućan je otvoren jednom tjedno i vode ga učenici, a kako naši domaćini navode, među učenicima nema ruganja ako odjeću iz tog dućana treba netko od njih.

Studijsko putovanje provedeno je u sklopu projekta „Moj okoliš, moja budućnost!” koji provodi udruga Društvo za oblikovanje održivog razvoja u partnerstvu s Forumom za slobodu odgoja i Osnovnom školom Stjepana Radića iz Brestovca Orehovičkog.


Meteorolog Nikola Vikić-Topić učenicima zadao zadatak proučavanja rada meteorološke stanice

U srijedu je, 13. lipnja, Osnovnu školu Brestovec Orehovički posjetio poznati meteorolog Nikola Vikić-Topić.

Prije pet godina u Brestovcu Orehovičkom predavao je Fiziku učenicima sedmih i osmih razreda, a sada je održao predavanje u kojem je meteorologiju povezao s fizikom. Učenicima je objašnjavao samu važnost meteorologije, tumačio prirodne pojave, govorio o fizikalnim veličinama na jedan nadasve zanimljiv i privlačan način.

Kroz svoje je predavanje učenicima je zadao zadatak proučavanja rada meteorološke stranice koja je školi omogućena sredstvima iz ovoga projekta.


Pokrenuta akcija "Školski herbarij" u Brestovcu Orehovičkom

U sklopu projekta “Moj okoliš, moja budućnost!” 22. svibnja 2018. pokrenuta je akcija “Školski herbarij” u Brestovcu Orehovičkom.

Učenici će fotografirati sve biljke u krugu škole, unutrašnje i vanjske, a zatim će ih analizirati i otkriti kako se koja biljka naziva, napraviti zbirku fotografija s nazivima i područjima gdje se mogu naći.


Primjeri dobre prakse u volontiranju za okoliš

U mjesecu ožujku učitelji/ce i zaposlenici/e udruga iz Krapinsko-zagorske županije sudjelovali su na studijskom putovanju u Portugalu kako bi se upoznali s primjerima dobre prakse volontiranja u školama i udrugama, s posebnim naglaskom na područje očuvanja okoliša. Studijsko putovanje odvilo se u sklopu projekta „Moj okoliš, moja budućnost!” koji provodi udruga Društvo za oblikovanje održivog razvoja u partnerstvu s Forumom za slobodu odgoja i Osnovnom školom Stjepana Radića iz Brestovca Orehovičkog.

Primjeri dobre prakse u školi Cólegio Valsassina u Lisabonu

Privatna škola Cólegio Valsassina primjer je škole koja temi volontiranja s naglaskom na razvijanju svijesti o važnosti očuvanja okoliša pridaje izrazitu važnost, od vrtićke do srednjoškolske dobi svojih učenika. Naime, ova privatna škola obuhvaća predškolsko, osnovnoškolsko i srednjoškolsko obrazovanje, pa u istom školskom kompleksu borave učenici od 2. godine života pa sve do kraja srednjoškolskog obrazovanja.

Iako je ova škola već 2004. godine stekla status Eko-škole, njihova briga za okoliš te želja da učenike poučava kako biti odgovornim stanovnicima ovog planeta nadilazi obaveze vezane uz status Eko-škole. Već godinama vodstvo ove škole pronalazi različite načine te provodi nekoliko projekata kako bi školsku infrastrukturu učinili više „prijateljskom prema okolišu”. Ova škola teži niskougljičnom razvoju: klasičnu rasvjetu zamijenili su štednom te koriste solarne sustave za grijanje tople vode i proizvodnju električne energije. Posebno su ponosni na svoj školski vrt koji obrađuju sami učenici te na taj način uče o poljoprivredi. Hrana uzgojena u školskom vrtu učenicima se priprema u školskoj kuhinji, pa se na taj način upoznaju sa zahtjevima vezanim uz uzgoj hrane. A kako i sami navode, više cijene hranu jer znaju koliko je truda i vremena potrebno da dođe do njihovih tanjura.

Već pri samom ulasku u zgrade u kojima borave učenici predškolske i osnovnoškolske dobi mogli smo primijetiti šarenilo zidova koji su ukrašeni radovima učenika, a prikazuju različite teme iz okoliša.

U različitim učionicama nailazili smo na pregršt kreativnih uradaka koji prikazuju bogatstvo života u rijeci, čovjekovu vezu s prirodom, ljepotu krajolika... Nevezano uz predmet koji predaju, učitelji teže pronalasku načina da učenici kroz razne tekstove, radove, aktivnosti razvijaju empatiju prema okolišu od najmlađeg uzrasta, a pritom stavljaju naglasak na upotrebu recikliranih materijala.

Posebno su nas se dojmili mali kemičari, vrtićka skupina koja radi pokuse u malim laboratorijima te uče o topljivosti različitih supstancija u vodi.

U razgovoru sa srednjoškolcima imali smo priliku čuti o različitim volonterskim akcijama koje oni provode. Izdvojili su akcije pomoći u učenju djeci iz socijalno ugroženih obitelji, suradnju s trgovinama ili skladištima na način da dostavljaju doniranu robu potrebitima, sadnju drveća u područjima koje su prošle godine opustošili veliki požari, akcije čišćenja plaža...

Škola teži suradnji s drugim školama i institucijama pa se tako učenici iz različitih škola povezuju kao „novinari o okolišu” – prikupljaju podatke o nekoj temi vezanoj za njihov okoliš, na temelju prikupljenih podataka pišu foto-članke koja škole zatim objavljuju. U jednoj od posljednjih akcija učenici su posijali sjeme različitih vrsta drveća koje će, kad proklije, posaditi na mjestima opustošenim požarima. Učenici uvijek prate aktualnosti u svojoj zajednici te svoje akcije prilagođavaju trenutnim potrebama, a imaju slobodu takve aktivnosti provoditi mimo kurikuluma ako će ih one, kako pojašnjavaju, učiniti boljim ljudima.

Nakon predstavljanja učenika, predstavila nam se i ekološka udruga Quercus, koja postoji od 1985. godine, ima 18 regionalnih centara, 4000 članova i 400 – 500 aktivnih volontera. Ova udruga provodi različite akcije u koje uključuje i škole: projekti sadnje stabala, ekološke edukacije, posvajanje ozlijeđenih životinja (koje po izlječenju u prirodu vraćaju učenici s ciljem senzibilizacije prema ugroženim životinjama)... Također su nam prezentirali svoje „jednominutne savjete” na radioemisijama gdje ukratko iznesu nekoliko praktičnih savjeta o okolišu.

U ovoj smo školi vidjeli na koji se način s djecom sustavno i od najmanjeg uzrasta radi na osvještavanju važnosti volontiranja, razvijanju empatije prema različitim skupinama i okolišu.

Fotogaleriju možete pogledati na Facebooku.

U sljedećem tekstu ćemo vas provesti kroz još jednu školu koju smo imali priliku posjetiti, a do tada se nadamo da će ova škola i vas inspirirati na nove ideje za rad s učenicima.


Prva volonterska akcija u OŠ Stjepana Radića

Održali smo prvu volontersku akciju u OŠ Stjepana Radića u Brestovcu Orehovičkom. Zajedno s učenicima-volonterima, u dvorištu škole i uz travnato igralište posadili smo 15 stabala oraha i drugog bilja povodom Dana planeta Zemlje.


Akcija skupljanja baterija i elektroničkog otpada u Brestovcu Orehovičkom

Akcija skupljanja baterija i elektroničkog otpada uspješno je završila. Sudjelovali su svi članovi volonterskog kluba u periodu od 29.3. do 9.4.

Učenici su obilazili kuće u svojim naseljima, dijelili lokalnom stanovništvu izrađeni letak o otpadu te prikupljali stare baterije i mali električni i elektronički otpad (mobiteli, kablovi i sl.), zapisali adrese kućanstava koja imaju veći elektronički otpad za odvoz, a manji otpad donijeli su u školu nakon završetka praznika.