Vijesti

Poziv učiteljicama i učiteljima na dostavu dobrih nastavnih praksi

Forum za slobodu odgoja i Društvo za oblikovanje održivog razvoja pozivaju učiteljice i učitelje da dostave primjere dobre nastavne prakse koje se provode u školama, a vezane su za okoliš, klimu i održivi razvoj.

Ako imate zanimljiv i poticajan način međupredmetnog povezivanja i obrade tema volontiranja, okoliša, klime i održivog razvoja ili ste proveli uspješnu volontersku akciju, zanimljiv školski projekt, vrlo posjećenu izvannastavnu aktivnost ili održali izvanučioničku nastavu o kojoj se i danas priča, voljeli bismo da to podijelite s nama te da ukratko opišete način na koji ste aktivnost proveli i koji su učinci koje je aktivnost imala na učenike, na školu, na Vas osobno.

Forum za slobodu odgoja zajedno s Društvom za oblikovanje održivog razvoja sudjeluje u implementaciji projekta “Moj okoliš, moja budućnost!” u okviru kojega će se izraditi publikacija s primjerima najboljih praksi, a čiji je cilj prijenos stečenog znanja i iskustva drugim učiteljicama i učiteljima u školama u Hrvatskoj i pomoć u kreiranju inovativnog nastavnog sadržaja, čime želimo doprinijeti povećanju kvalitete cjelokupnog obrazovnog procesa.

Poziv i obrazac za prikupljanje dobrih nastavnih praksi možete preuzeti ovdje.

Molimo Vas da nam popunjene obrasce s opisima dobrih praksi pošaljete na službenu e-mail adresu Projekta: moj-okolis@door.hr.

Poziv je otvoren do 1. prosinca 2018. godine.


OŠ Stjepana Radića u Brestovcu Orehovičkom sudjelovala u globalnoj akciji čišćenja okoliša

Učenici Osnovne škole Stjepana Radića u Brestovcu Orehovičkom su povodom globalne akcije "World CleanUp Day" koja se svake godine diljem svijeta održava pod motom Jedan dan, jedan cilj, jedan planet (One day. One goal. One planet.) od smeća očistili Brestovec Orehovički.

U akciju su se uključili svi učenici i učitelji škole, zaposlenici DOOR-a i FSO-a, te su prikupili desetke vreća smeća koje su potom odložili u za to predviđene spremnike.

Osnovna škola Stjepana Radića u Brestovcu Orehovičkom je zajedno s DOOR-om i FSO-om jedan od partnera na projektu "Moj okoliš, moja budućnost", cilj kojega je promicanje volontiranja za klimu, okoliš i održivi razvoj.

Današnju volontersku akciju inicirali su učenici članovi volonterske eko sekcije koja je započela sa svojim radom upravo zahvaljujući projektu "Moj okoliš, moja budućnost".


Portugalski primjeri dobre prakse u volontiranju za okoliš – II. dio

Nakon što smo predstavili primjere dobre prakse iz škole Cólegio Valsassina u Lisabonu, u nastavku vas želimo provesti kroz školu Escola Cidade de Castelo Branco.

Escola Cidade de Castelo Branco nalazi se u istoimenom gradu te je polazi 800 učenika. Škola postoji 22 godine te od samih početaka veliku važnost pridaje očuvanju okoliša. Kako navodi ravnatelj, cilj kojem škola teži je osvijestiti učenike o važnosti brige za okoliš, a preko učenika i cijelu lokalnu zajednicu.

Ova Eko-škola veliku pažnju pridaje suradnji s drugim školama i s lokalnom zajednicom jer smatraju da zajedničkim djelovanjem mogu postići mnogo više te jedni drugima pomagati pri detektiranju problema, ali i njihovu rješavanju. Tako, na primjer, ostvaruju odličnu suradnju s lokalnom samoupravom te udrugom Caritas: lokalna samouprava dala je školi na korištenje kontejner za sakupljanje plastičnih čepova, a novac dobiven za prikupljene plastične čepova škola donira Caritasu koji zatim kupuje invalidska kolica te ih donira potrebitima. Suradnja ostvarena na taj način doprinosi razvijanju ekološke, ali i socijalne osviještenosti učenika. Škola također ostvaruje odličnu suradnju sa Srednjom poljoprivrednom školom koja svojim većim vrtom i većim brojem životinja pruža učenicima dodatne mogućnosti za učenje.

U školi je organizirano svakodnevno prikupljanje i razvrstavanje otpada, obrađivanje vlastita vrta u kojem učenici prate rast biljaka; škola ima vlastitu meteorološku stanicu, solarne ploče, ali i solarnu pećnicu koja pomaže učenicima da iz prve ruke uče o sunčevoj energiji.

Učenički klubovi sastaju se jednom tjedno te pritom dogovaraju nove volonterske akcije te evaluiraju postojeće. Pri tom su vođeni željom da pomognu zajednici imajući na umu vlastitu odgovornost, ali i moć koju svatko od nas ima u zajednici kojoj pripada. Neke od akcija koje su izdvojili: čišćenje okoliša oko jezera, doniranje povrća iz vrta potrebitima, prikupljanje hrane za životinje, dolazak u školu biciklima – poticanje održive mobilnosti, sadnja drveća svakog ožujka... Posebno su ponosni na svoj „Dućan solidarnosti” u kojem se nalazi odjeća koju učenici mogu donirati, ali isto tako uzeti ako im je potrebna. Kad prikupe dovoljno odjeće, dio doniraju drugim udrugama ili potrebitim obiteljima. Dućan je otvoren jednom tjedno i vode ga učenici, a kako naši domaćini navode, među učenicima nema ruganja ako odjeću iz tog dućana treba netko od njih.

Studijsko putovanje provedeno je u sklopu projekta „Moj okoliš, moja budućnost!” koji provodi udruga Društvo za oblikovanje održivog razvoja u partnerstvu s Forumom za slobodu odgoja i Osnovnom školom Stjepana Radića iz Brestovca Orehovičkog.


Meteorolog Nikola Vikić-Topić učenicima zadao zadatak proučavanja rada meteorološke stanice

U srijedu je, 13. lipnja, Osnovnu školu Brestovec Orehovički posjetio poznati meteorolog Nikola Vikić-Topić.

Prije pet godina u Brestovcu Orehovičkom predavao je Fiziku učenicima sedmih i osmih razreda, a sada je održao predavanje u kojem je meteorologiju povezao s fizikom. Učenicima je objašnjavao samu važnost meteorologije, tumačio prirodne pojave, govorio o fizikalnim veličinama na jedan nadasve zanimljiv i privlačan način.

Kroz svoje je predavanje učenicima je zadao zadatak proučavanja rada meteorološke stranice koja je školi omogućena sredstvima iz ovoga projekta.


Pokrenuta akcija "Školski herbarij" u Brestovcu Orehovičkom

U sklopu projekta “Moj okoliš, moja budućnost!” 22. svibnja 2018. pokrenuta je akcija “Školski herbarij” u Brestovcu Orehovičkom.

Učenici će fotografirati sve biljke u krugu škole, unutrašnje i vanjske, a zatim će ih analizirati i otkriti kako se koja biljka naziva, napraviti zbirku fotografija s nazivima i područjima gdje se mogu naći.


Primjeri dobre prakse u volontiranju za okoliš

U mjesecu ožujku učitelji/ce i zaposlenici/e udruga iz Krapinsko-zagorske županije sudjelovali su na studijskom putovanju u Portugalu kako bi se upoznali s primjerima dobre prakse volontiranja u školama i udrugama, s posebnim naglaskom na područje očuvanja okoliša. Studijsko putovanje odvilo se u sklopu projekta „Moj okoliš, moja budućnost!” koji provodi udruga Društvo za oblikovanje održivog razvoja u partnerstvu s Forumom za slobodu odgoja i Osnovnom školom Stjepana Radića iz Brestovca Orehovičkog.

Primjeri dobre prakse u školi Cólegio Valsassina u Lisabonu

Privatna škola Cólegio Valsassina primjer je škole koja temi volontiranja s naglaskom na razvijanju svijesti o važnosti očuvanja okoliša pridaje izrazitu važnost, od vrtićke do srednjoškolske dobi svojih učenika. Naime, ova privatna škola obuhvaća predškolsko, osnovnoškolsko i srednjoškolsko obrazovanje, pa u istom školskom kompleksu borave učenici od 2. godine života pa sve do kraja srednjoškolskog obrazovanja.

Iako je ova škola već 2004. godine stekla status Eko-škole, njihova briga za okoliš te želja da učenike poučava kako biti odgovornim stanovnicima ovog planeta nadilazi obaveze vezane uz status Eko-škole. Već godinama vodstvo ove škole pronalazi različite načine te provodi nekoliko projekata kako bi školsku infrastrukturu učinili više „prijateljskom prema okolišu”. Ova škola teži niskougljičnom razvoju: klasičnu rasvjetu zamijenili su štednom te koriste solarne sustave za grijanje tople vode i proizvodnju električne energije. Posebno su ponosni na svoj školski vrt koji obrađuju sami učenici te na taj način uče o poljoprivredi. Hrana uzgojena u školskom vrtu učenicima se priprema u školskoj kuhinji, pa se na taj način upoznaju sa zahtjevima vezanim uz uzgoj hrane. A kako i sami navode, više cijene hranu jer znaju koliko je truda i vremena potrebno da dođe do njihovih tanjura.

Već pri samom ulasku u zgrade u kojima borave učenici predškolske i osnovnoškolske dobi mogli smo primijetiti šarenilo zidova koji su ukrašeni radovima učenika, a prikazuju različite teme iz okoliša.

U različitim učionicama nailazili smo na pregršt kreativnih uradaka koji prikazuju bogatstvo života u rijeci, čovjekovu vezu s prirodom, ljepotu krajolika... Nevezano uz predmet koji predaju, učitelji teže pronalasku načina da učenici kroz razne tekstove, radove, aktivnosti razvijaju empatiju prema okolišu od najmlađeg uzrasta, a pritom stavljaju naglasak na upotrebu recikliranih materijala.

Posebno su nas se dojmili mali kemičari, vrtićka skupina koja radi pokuse u malim laboratorijima te uče o topljivosti različitih supstancija u vodi.

U razgovoru sa srednjoškolcima imali smo priliku čuti o različitim volonterskim akcijama koje oni provode. Izdvojili su akcije pomoći u učenju djeci iz socijalno ugroženih obitelji, suradnju s trgovinama ili skladištima na način da dostavljaju doniranu robu potrebitima, sadnju drveća u područjima koje su prošle godine opustošili veliki požari, akcije čišćenja plaža...

Škola teži suradnji s drugim školama i institucijama pa se tako učenici iz različitih škola povezuju kao „novinari o okolišu” – prikupljaju podatke o nekoj temi vezanoj za njihov okoliš, na temelju prikupljenih podataka pišu foto-članke koja škole zatim objavljuju. U jednoj od posljednjih akcija učenici su posijali sjeme različitih vrsta drveća koje će, kad proklije, posaditi na mjestima opustošenim požarima. Učenici uvijek prate aktualnosti u svojoj zajednici te svoje akcije prilagođavaju trenutnim potrebama, a imaju slobodu takve aktivnosti provoditi mimo kurikuluma ako će ih one, kako pojašnjavaju, učiniti boljim ljudima.

Nakon predstavljanja učenika, predstavila nam se i ekološka udruga Quercus, koja postoji od 1985. godine, ima 18 regionalnih centara, 4000 članova i 400 – 500 aktivnih volontera. Ova udruga provodi različite akcije u koje uključuje i škole: projekti sadnje stabala, ekološke edukacije, posvajanje ozlijeđenih životinja (koje po izlječenju u prirodu vraćaju učenici s ciljem senzibilizacije prema ugroženim životinjama)... Također su nam prezentirali svoje „jednominutne savjete” na radioemisijama gdje ukratko iznesu nekoliko praktičnih savjeta o okolišu.

U ovoj smo školi vidjeli na koji se način s djecom sustavno i od najmanjeg uzrasta radi na osvještavanju važnosti volontiranja, razvijanju empatije prema različitim skupinama i okolišu.

Fotogaleriju možete pogledati na Facebooku.

U sljedećem tekstu ćemo vas provesti kroz još jednu školu koju smo imali priliku posjetiti, a do tada se nadamo da će ova škola i vas inspirirati na nove ideje za rad s učenicima.


Prva volonterska akcija u OŠ Stjepana Radića

Održali smo prvu volontersku akciju u OŠ Stjepana Radića u Brestovcu Orehovičkom. Zajedno s učenicima-volonterima, u dvorištu škole i uz travnato igralište posadili smo 15 stabala oraha i drugog bilja povodom Dana planeta Zemlje.


Akcija skupljanja baterija i elektroničkog otpada u Brestovcu Orehovičkom

Akcija skupljanja baterija i elektroničkog otpada uspješno je završila. Sudjelovali su svi članovi volonterskog kluba u periodu od 29.3. do 9.4.

Učenici su obilazili kuće u svojim naseljima, dijelili lokalnom stanovništvu izrađeni letak o otpadu te prikupljali stare baterije i mali električni i elektronički otpad (mobiteli, kablovi i sl.), zapisali adrese kućanstava koja imaju veći elektronički otpad za odvoz, a manji otpad donijeli su u školu nakon završetka praznika.


Održana radionica za učenike OŠ Brestovec Orehovički

U ponedjeljak 26.3.2018. predstavnici partnerskih organizacija na projektu, Mario Bajkuša (FSO) i Petra Andrić (DOOR) održali su radionice za djecu iz OŠ Brestovec Orehovički okupljenu unutar sekcije okolišnog volonterskog kluba. Teme održanih radionica bile su volontiranje i važnost odvajanja i recikliranja otpada, a ovom edukacijom započela je i provedba projektne aktivnosti Volonterskih akcija, te je dogovorena prva akcija sakupljanja malog elektroničkog otpada i baterija koju će učenici provesti tijekom školskih praznika.

Uz radionice za djecu, održan je i 2. sastanak projektnih partnera na kojem se raspravljalo o daljnjim koracima u projektu, a naglasak je bio na planiranju ostalih volonterskih akcija za djecu iz volonterskog kluba, koje su predviđene projektom do kraja 2018. godine.

Sljedeća dogovorena volonterska akcija bit će sadnja drveća u školskom dvorištu, predviđena za travanj 2018., kada se obilježava Dan planeta Zemlje.


Portugalski primjeri dobre prakse u volontiranju - studijsko putovanje "Moj okoliš, moja budućnost!"

Od 4.-8. ožujka 2018. godine bili smo na studijskom putovanju u Portugalu zajedno s kolegama i kolegicama učiteljima i zaposlenicima udruga iz Krapinsko-zagorske županije. Cilj studijskog putovanja bio je da se sudionici putovanja upoznaju s primjerima dobrih praksi u provođenju volontiranja i volonterskih akcija djece vezanih za okoliš, klimu i održivi razvoj.

Prvog dana studijskog putovanja posjetili smo školu Colégio Valsassina u Lisabonu i upoznali se s njihovim radom. Profesori u školi su nam demonstrirali neke od svojih metoda rada s djecom od vrtićke do srednjoškolske dobi. Škola naglasak stavlja na kreativnost i praktičnu primjenu stečenih znanja. Teme zaštite okoliša implementirane su kroz kurikulum, a imaju i volonterski klub koji provodi akcije vezane i uz okoliš i uz druga područja. Udruga Quercus - ANCN također nam je predstavila svoj rad, koji se sastoji od mnogobrojnih volonterskih akcija, poput akcije pošumljavanja područja u Portugalu opustošenih požarom.

Drugi dan studijskog putovanja posjetili smo školu Escola Cidade de Castelo Branco u istoinomenom gradu. Domaćini su nam pokazali brojne primjere zbog kojih je njihova škola zaslužila titulu Eko škole. Meteorološka stanica, solarna pećnica, kontejneri i kutije za odvojeno prikupljanje otpada, samo su neki od tih primjera. Škola provodi brojne volonterske akcije na temu zaštite okoliša, primjerice akcije sadnje stabala, čišćenja obližnjeg jezera, promicanja održive mobilnosti i slično. Također, provode akcije u kojima povezuju volontiranje za okoliš i promicanje solidarnosti, kao što je partnerstvo s lancima dućana – učenici skupljaju namirnice koje se miču s polica i daruju ih potrebitima te dućan solidarnosti u kojem prikupljaju odjeću i daruju je potrebitim obiteljima.

Maria de Fatima Santos iz Caritasa Castelo Branco ugostila nas je u prostorijama gradske lokalne samouprave gdje smo prisustvovali predavanjima o njihovom radu i aktualnim projektima u lokalnoj zajednici, kao i projektima i volonterskim akcijama koje provodi Caritas.

Posjet školi u Castelu Brancu odvijao se kroz dva dana, pa smo tako i zadnji dan studijskog putovanja proveli kod njih. Učenici nižih razreda za nas su izveli lutkarsku predstavu o ugroženim životinjama u jednom zagađenom jezeru. Posjetili smo tri razreda i upoznali se s nastavom koja se odvija na temu zaštite okoliša kroz razne predmete – kroz biologiju gdje se uči teorijski o zagađenju okoliša te kroz likovni odgoj na kojem se izrađuju slike, makete i ostali kreativni predmeti od recikliranog materijala. Obišli smo i školski vrt u kojem učenici sade raznoliko bilje i tako uče o uzgoju i razlikovanju biljaka.

Sudionici studijskog putovanja bili su zadovoljni cjelokupnim putovanjem i zahvalni na prilici za sudjelovanje. Sudionici su ocijenili da se viđeni primjeri i ideje za rad mogu iskoristiti i u njihovim školama i udrugama u Hrvatskoj. Studijsko putovanje odvilo se u sklopu projekta "Moj okoliš, moja Budućnost!" kojeg sufinancira Europska unija iz Euroskog socijalnog fonda i Ured za udruge Vlade RH.

Galeriju fotografija sa studijskog putovanja pogledajte ovdje.